Nieuws over werkzaamheden in het Vondelpark

Werkzaamheden in het Vondelpark

Hoofdlijnen van de meest recente artikelen, of bekijk een complete index van Werkniews


Baggerwerk in het Oostelijk Deel

Het Baggerbootje ligt nu nog vast in het ijs

Vondelpark: 27 januari 2017

Binnenkort begint nieuw baggerwerk in het Vondelpark. Deze keer in het oostelijk deel van het Vondelpark, van de Centrale Vijver tot de Amstelveenseweg vijver. Het baggerscheepje, een paar pontons, buizen en hekken ziet u al klaarstaan voor als het ijs gesmolten is en het werk kan beginnen.

Eigenlijk was het de bedoeling dat het werk in het najaar al zou beginnen, maar procedures omtrent vergunningen hebben het proces vertraagd.

Het baggerwerk is nog een nasleep van de afgelopen grote renovatie in het Vondelpark. Een van de projecten binnen deze renovatie was het verleggen van de waterloop in het park. Voor de renovatie werd in droge tijden water ingelaten vanaf de Singelgracht (aan de kop van de Slurf), en weer uitgepompt via het gemaal aan de Sophiavijver, die water het in de Schinkel uitslaat. Het door de jaren heen inlaten van het vervuilde grachtenwater heeft de bodemkwaliteit ernstig aangetast. Een dikke laag vervuilde slib verhindert enige vorm van bodembegroeiing.

Na de renovatie wordt het water in het Vondelpark zoveel mogelijk vastgehouden. Het water stroomt dan in rondjes door alle vijvers in het park, die nu met elkaar verbonden zijn. In tijden van droogte wordt er nog steeds een kleine hoeveelheid water binnengelaten, maar nu wordt dit grondig gefilterd met een biologisch filter dat zich onder de Slurf bevindt. Om het water goed te later circuleren is het ook nodig dat de vijvers uitgediept worden. Een tweede reden om te baggeren.

Lees meer...

Baggerwerkzaamheden rond het Blauwe Theehuis

Baggerschip op de Grote Vijver

Vondelpark: 6 maart 2015

Op dit ogenblik worden de vijvers rond het Blauwe Theehuis uitgebaggerd. Het gaat om de Grote Vijver (van de fontein), de Kleine Vijver (bij het Theehuis), de vijver bij het Melkhuis en de vijver rond de Muziektent. De werkzaamheden liggen nog in het verlengde van de grote renovatie.

Het uitbaggeren is noodzakelijk om een betere doorstroming van het water in het park mogelijk te maken. Voor de renovatie werd water ingelaten vanaf de Singelgracht (Stadhouderskade), via een ondergrondse pijplijn in de vijvers. Het water stroomde dan langzaam door alle vijvers van het park, om het dan in de Sophiavijver bij de Sophialaan weggepompt te worden naar de Schinkel. Dit procedé had het nadeel dat de vervuiling van het grachtenwater in het slib in de parkvijvers bezonk, en daardoor zijn de bodems verontreinigd.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het baggerslib opgeslagen zou worden tussen de dijken van de Schapenweide (waar het ooievaarsnest staat), maar vanwege de verontreiniging is besloten het slib direct af te voeren.

Lees meer...

Het Vondelpark in blauw licht

Vondelpark: 26 februari 2012

Het opknapwerk aan het Stedelijk Museum komt na jaren eindelijk ten einde, en men heeft besloten dit grootschalig te vieren. Als eerste is het Vondelpark aan de beurt. De kunstenaar Steve McQueen krijgt de opdracht alle lantaarnpalen in het Vondelpark van blauw licht te voorzien.

Alle partijen zijn verheugd over dat dit project -Blues Before Sunrise hier mag plaatsvinden, maar helaas ziet hetVondelpark.net niet de voordelen voor het park met dit kunstwerk. Ook zien we geen verband tussen het Stedelijk Museum en het Vondelpark, en geen verband tussen het klaarkomen van een restauratie en blauw licht. Ernstiger vinden wij dat dit kunstwerk precies plaatsvindt in de periode dat in het Vondelpark de paddentrek plaatsvindt. De Werkgroep Natuur Vondelpark maakt zich ernstige zorgen of de pad, de kikker en de kleine watersalamander -beschermde diersoorten, hiervan nadeel ondervinden.

Reden voor hetVondelpark.net om contact op te nemen met de organisatoren...

Lees meer...

Vondelpark: 30 mei 2010

Impressie geplande nieuwbouw

Pakweg de laatste tien jaar heeft het Vondelpark enorme klappen moeten incasseren door nieuwbouw rond het park. Als bestuurslid van de Vrienden van het Vondelpark heb ik gestreden tegen de hoogbouwplannen van het Byzantium aan het Zandpad. Het was vruchteloos, de belangen waren gewoon te groot.
Niet lang daarna volgden vele andere bouwprojecten:

  • nieuwbouw aan de rand van het park in de Saxenburgerdwarsstraat,
  • nieuwbouw aan de kop van de Vossiusstraat,
  • nieuwbouw van de jeugdherberg aan het Zandpad,
  • uitbreiding van de Vondelstede aan de Vondelstraat,
  • vlak daarnaast uitbreiding van de Revalidatiekliniek,
  • nieuwbouw van de Johannesstichting,
  • 'Villa Lila' aan de Vondelkerkstraat die een paar meter dichter tegen het park aanstaat dan de oude bebouwing.

Al eerder was dicht bij Villa Lila in de Frederiksstraat en aan het Rijtuigenhof pal aan het park hoogbouw geplaatst.


Lees meer...

Vondelpark: 10 april 2010

Glijbaan wordt gemonteerd

Voor de jeugd die te oud was voor de zandbak en te jong voor een biertje op een terras, was er in het park altijd weinig te doen. De redactie van hetVondelpark.net heeft zich dat altijd aangetrokken, en in een bijeenkomst over het Beleidskader Gebruik Vondelpark in september 2008 stelden wij dit punt al aan de orde (Zie Herfst in het Vondelpark). Hoe groot het gewicht van zo'n spreekbeurt is, is gissen; maar opeens wordt er hard gewerkt voor deze vergeten groep...

Vorige week werd met een zware hijskraan de laatste hand gelegd aan een spectaculaire glijbaanconstructie bij de speelplaats aan de ingang van de Amstelveense Weg. Het is een dubbele glijbaan, een lage en een hoge. Om bij de hoge te komen moet je helemaal bovenin de toren klimmen, en dan glij je spiraalsgewijs naar beneden.
Lees meer...

Meer Werknieuws artikelen in de complete index