Nieuws uit het Vondelpark

Nieuws uit het Vondelpark

Hoofdlijnen van de meest recente artikelen, of bekijk een complete index van Vondelniews


Alv van de Vrienden van het Vondelpark

De verouderde website van de Vrienden van het Vondelpark

Vondelpark: 17 november 2017

Na een eerdere oproep (Zie Vergadering Over De Toekomst Van De Vrienden Van Het Vondelpark) hebben rond de 80 leden gereageerd door het bestuur op te roepen deze vergadering zo spoedig mogelijk te organiseren. Dit is inmiddels gebeurd.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 23 november om 20:00 uur in Huis voor de Wijk Olympus, Hygiëaplein 10, Amsterdam

Deze oud-bestuursleden hebben een reddingsplan opgesteld die tijdens deze vergadering ter tafel zal komen. Dit plan behelst dat er een nieuw bestuur zal moeten aantreden, die administratief orde op zaken moet gaan stellen, en een definitief bestuur moet benoemen. Binnen zes maanden moet de vereniging weer de onafhankelijke organisatie zijn die de belangen van de bezoekers van het park behartigt, zoals het al bijna 30 jaar met succes gedaan heeft.

Wij hebben niet het idee dat de aankondiging van de vergadering bij alle leden aangekomen is, vandaar via deze weg deze oproep. Bent u lid van de vvvp, dan is het belangrijk dat u uw stem laat horen, want zoals het er nu naar uitziet dreigt de vvvp opgeheven te worden. Lid bent u als u zich ooit hebt opgegeven als lid, ook als u een achterstand aan contributiebetalingen heeft. Bent u van plan te komen, dan is het prettig als u uw komst aankondigt per mail aan alv@hetVondelpark.net .

Bent u verhinderd, dan is het belangrijk dat u een ander lid machtigt met uw stem. Stuur daarvoor een mail aan alv@hetVondelpark.net met de mededeling dat u een ander lid machtigt om namens u uw stem uit te brengen. Kent u andere leden van de vvvp, breng ze dan op de hoogte van deze vergadering, en de noodzaak om deze te bezoeken.

Een Nieuw Bestuur

Lees meer...

Vergadering over de Toekomst van de Vrienden van het Vondelpark

De verouderde website van de Vrienden van het Vondelpark

Vondelpark: 26 oktober 2017 door Daniël Kropveld

Al enige tijd rommelt het in het bestuur van de vereniging Vrienden van het Vondelpark. Lieten de Vrienden ooit steeds duidelijk van zich horen bij ieder gebeuren rond het park, al maanden is het stil. Hun website op http://vriendenvanhetvondelpark.nl heeft al twee jaar lang geen updates meer gehad. En de halszaak: de verplichte Algemene Ledenvergadering (ALV) in het eerste halfjaar heeft niet plaatsgevonden. Vaak ontvangt onze redactie boze mails, waarop wij moeten uitleggen dat wij niets met de vereniging van doen hebben.

Tijdens de ALV van het jaar ervoor bleek al dat er conflicten waren binnen het bestuur. Het bestuurslid dat verantwoordelijk was voor de PR had namelijk een ingezonden brief in het Parool laten publiceren waarin hij kritiek leverde op het barbecueën in het Vondelpark. Daarop werd dat bestuurslid door de rest van het bestuur geschorst. Tijdens dezelfde ALV werd besloten een bemiddelingscommissie aan te stellen om uit te zoeken wat er precies aan de hand was.

Een jaar nadien hebben de deelnemers van deze ALV nog niets van deze bemiddelingscommissie gehoord, maar zeer opvallend was dat het bestuur een half jaar daarna zich volmondig tegen het barbecueen in het park keerde...

Omdat er het laatste half jaar geen ALV is uitgeroepen heeft een groep oud-bestuursleden de koppen bij elkaar gestoken om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn. Uit de statuten bleek dat de leden gemachtigd zijn zelf een ALV uit te roepen. Wij hebben genoeg leden kunnen bereiken die ons in deze wilden steunen en deze hebben een verzoek daartoe gestuurd naar een speciaal daarvoor opgerichte mailbox. De datum is nog niet vastgesteld, maar de ALV zal uiterlijk tegen het eind van de maand november plaatsvinden.

Bij deze dus een oproep aan alle leden om de ALV bij te wonen en zo de Vereniging in deze moeilijke tijd te steunen.

Wat moet ik als lid dan doen?

Lees meer...

Het Parkreglement

Weer een nieuw bord bij de ingangen van het park

Vondelpark: 31 augustus 2017

Het onlangs afgekondigde barbecueverbod wordt goed nageleefd. Iedereen kent nu het dit feit door de enorme publiciteit hierover en de borden die bij de voormalige barbecueweides geplaatst zijn.

Maar toch is dat kennelijk niet voldoende want opeens er weer een nieuw bord bij de ingang van het Vondelpark. Het is een rond bord met rode rand met daarin een barbecue met een smakelijk worstje geschilderd. Als je probeert op te zoeken wat dit bord precies betekent kom je het nergens tegen.

Wij houden het er dan maar op dat de betekenis zou zijn Gesloten voor gebraden worstjes. Maar gelukkig is er vlak onder een ander bord die de betekenis nog eens uitlegt: Het is niet toegestaan te barbecueën in het hele Vondelpark. Artikel 3.6 van het Parkreglement.

Daaronder hangt een ander 'Gesloten' bord, waarop te zien is dat mensen niet mogen bongo-trommelen, er niet trompet gespeeld mag worden, en muziek via luidsprekers mag klinken. Ook mogen er geen marktkramen worden geplaatst.

Dit laatste bord is al heel oud. Rond 2007 was de onduidelijke betekenis van het bord al een punt van overleg op de agenda van het overleg tussen de Vrienden van het Vondelpark en de Wethouder Groen van Stadsdeel Oud-Zuid. De wethouder moest destijds toegeven dat het bord onduidelijk was, en besloot nieuwe borden bij de ingangen te plaatsen. Op die borden stond toen eenduidig aangegeven wat mag en niet mag. Een van de punten was dat Barbecueën mag, maar uw afval in de afvalbak. Dat was tevens de start van de BBQ-hype in het park.

Nu tien jaar later is het barbecueën verboden, en het oude onduidelijke bord teruggeplaatst. Kortom, men is nu weer terug bij af...

Lees meer...

Eerste IJspret

Eerste mensen op het ijs dit jaar

Vondelpark: 22 januari 2017

Afgelopen zaterdag werden de eerste mensen op het ijs waargenomen. Het ijs heeft nog niet de veilige dikte bereikt, maar het houdt wel. Op de grote vijvers bij de van Eeghenstraat wordt al voorzichtig geschaatst.

De kwaliteit van het ijs is wel erg slecht. Vastgevroren ijsbrokken die eerder op het ijs zijn gegooid vormen obstakels voor de schaatsers.

Wij raden de bezoekers aan nog heel erg voorzichtig te zijn op het ijs.

Lees meer...

Het Evenementenbeleid

Vondelpark Openluchttheater

Vondelpark: 29 september 2016

Het Parkenoverleg is een samenwerkingsverband van alle Park- en Tuingroepen in Amsterdam. Het zorgt ervoor om expertise die verspreid is in de verschillende groengroepen te combineren, en zo met een stem op te treden naar beleidsmakers en bestuurders in Amsterdam. De redactie van hetVondelpark.net heeft namens het Vondelpark zitting in dit overleg. Zo heeft het Parkenoverleg naar aanleiding van de Agenda Groen een Groenmanifest opgesteld, bestaande uit tien punten. Naar aanleiding van dit manifest hebben verschillende politieke partijen amendementen op de Agenda groen ingediend.

Uitvloeisel van de Agenda Groen is het Festivalbeleid. Sinds wethouder Choho (D66) over het groen in Amsterdam gaat, wordt er anders aangekeken tegen het groen in Amsterdam. Het Parkenoverleg maakt er zich zorgen over. Zo lijkt het er sterk op dat er extra bezuinigd wordt op groen in de stad, en het gat opgevuld gaat worden door het geld dat extra festivals in parken gaan opbrengen. Daarvoor zouden dan de parken aangepast moeten worden, door versterkt gras, bredere wegen geschikt voor zware vrachtwagens, oprekking van normen betreffende hinder, en versobering van de natuurwaarden (onderhoud). Het Parkenoverleg ziet dit met lede ogen aan. Liever zouden zij zien dat festivals buiten dicht bewoond gebied georganiseerd worden, op speciaal daarvoor aangelegde terreinen in niet kwetsbaar gebied.

Locatieprofielen

Lees meer...

Meer Vondelnieuws artikelen in de complete index