Nieuws uit het Vondelpark

Nieuws uit het Vondelpark

Hoofdlijnen van de meest recente artikelen, of bekijk een complete index van Vondelniews


Eerste IJspret

Eerste mensen op het ijs dit jaar

Vondelpark: 22 januari 2017

Afgelopen zaterdag werden de eerste mensen op het ijs waargenomen. Het ijs heeft nog niet de veilige dikte bereikt, maar het houdt wel. Op de grote vijvers bij de van Eeghenstraat wordt al voorzichtig geschaatst.

De kwaliteit van het ijs is wel erg slecht. Vastgevroren ijsbrokken die eerder op het ijs zijn gegooid vormen obstakels voor de schaatsers.

Wij raden de bezoekers aan nog heel erg voorzichtig te zijn op het ijs.

Lees meer...

Het Evenementenbeleid

Vondelpark Openluchttheater

Vondelpark: 29 september 2016

Het Parkenoverleg is een samenwerkingsverband van alle Park- en Tuingroepen in Amsterdam. Het zorgt ervoor om expertise die verspreid is in de verschillende groengroepen te combineren, en zo met een stem op te treden naar beleidsmakers en bestuurders in Amsterdam. De redactie van hetVondelpark.net heeft namens het Vondelpark zitting in dit overleg. Zo heeft het Parkenoverleg naar aanleiding van de Agenda Groen een Groenmanifest opgesteld, bestaande uit tien punten. Naar aanleiding van dit manifest hebben verschillende politieke partijen amendementen op de Agenda groen ingediend.

Uitvloeisel van de Agenda Groen is het Festivalbeleid. Sinds wethouder Choho (D66) over het groen in Amsterdam gaat, wordt er anders aangekeken tegen het groen in Amsterdam. Het Parkenoverleg maakt er zich zorgen over. Zo lijkt het er sterk op dat er extra bezuinigd wordt op groen in de stad, en het gat opgevuld gaat worden door het geld dat extra festivals in parken gaan opbrengen. Daarvoor zouden dan de parken aangepast moeten worden, door versterkt gras, bredere wegen geschikt voor zware vrachtwagens, oprekking van normen betreffende hinder, en versobering van de natuurwaarden (onderhoud). Het Parkenoverleg ziet dit met lede ogen aan. Liever zouden zij zien dat festivals buiten dicht bewoond gebied georganiseerd worden, op speciaal daarvoor aangelegde terreinen in niet kwetsbaar gebied.

Locatieprofielen

Lees meer...

Wie Was Meneer Haak?

Herinnering aan Haak uit een grijs verleden

Vondelpark: 15 oktober 2015, bewerkt op zondag, 1 november 2015, door Daniël Kropveld

Toen ik 8 jaar oud was woonde ik al dicht bij het Vondelpark, en de natuur was simpel: er waren klimbomen en nutteloze bomen, en er was gras.

Op een gegeven dag las mijn moeder in de Echo een kleine annonce: er zou de komende zaterdag in het Vondelpark een natuurexcursie komen, verzamelen bij het plantsoentje bij de van Eeghenstraat. Mijn moeder en ik gingen erheen. Daar wachtte een oude man met een haakneus en een hakige wandelstok. Dat hij meneer Haak heette verbaasde me dus niets. Met een klein groepje liepen we het park in, en in een grasveld plukte hij een blaadje. Het blaadje bleek een naam te hebben: weegbree, en meneer Haak vertelde er een fantastisch verhaal over.

Mijn wereld was die ochtend oneindig maal vergroot. Overal waar je keek waren planten en bomen, en ieder had zijn eigen naam en zijn eigen verhaal. Ik besloot toen alles te leren over de natuur en net zo wijs te worden als meneer Haak -dat is trouwens tot zover niet gelukt... De excursies waren iedere twee weken, en ik was er altijd bij.

Iedere wandeling was naar een andere plek in het park, en dat gebied werd nauwkeurig bestudeerd. Meneer Haak had steeds een grote posttas bij zich, en als hij een bijzonder plantje vond, haalde hij uit zijn tas een boekje. In het boekje was een grote kaart van het Vondelpark, en een aantal gedetailleerde kaarten. Hij maakte dan met een potloodje een aantekening van het plantje, en dan ging het boekje weer in de tas. Soms stopte hij het plantje zelf ook in de tas.

Het boekje heeft een enorme indruk op mij gemaakt, hoewel ik het maar zelden te zien kreeg. De kaartjes stonden vol met onbegrijpelijke codes, en iedere laan had er een naam gekregen.

Lees meer...

Schade na Zomerstorm

Drie omgevallen populieren bij de Zocherstraat

Vondelpark: 26 juli 2015, aangevuld op woensdag, 29 juli 2015

De zwaarste zomerstorm ooit gemeten die gisteren woedde heeft ook in het Vondelpark voor schade gezorgd. Er zijn enkele bomen omgewaaid, en het hele park ligt vol met afgewaaide takken. Maar in het geheel valt de schade mee.

Ons weerstation heeft een maximum windsnelheid van 75 km/h gemeten, net windkracht 9 dus. De bomen die omgewaaid zijn stonden allemaal hoog ons het lijstje van kwetsbare bomen; het waren bijna allemaal populieren en een enkele kastanjeboom. Populieren zijn snelle groeiers en behoren tot de hoogste bomen in het park, hun hout is vrij bros, en de wortels zijn door het hoge grondwater niet sterk. Kastanjebomen lijden in het park allen aan de bloedingsziekte, waardoor de bast scheurt en het hout eronder aangetast wordt.

Op de hoogte van de Zocherstraat zijn vier hoge populieren omgewaaid. Een aan de rand van het park, en drie populieren die voor storm heel kwetsbaar geworden waren doordat in 2013 alle iepen die achter deze bomen stonden moesten worden omgekapt. (Lees Iepenziekte slaat weer toe). Andere bomen zijn gesneuveld omdat er een omgewaaide boom op viel.

Het Vondelpark is niet afgesloten geweest, en het is nu weer veilig het park te bezoeken.

Lees meer...

Het Vondelpark is 150 Jaar Oud

Penning uitgegeven door Hans Homburg

Vondelpark: 15 juni 2015

Vandaag, maandag, 15 juni 2015 is het precies 150 jaar geleden dat het park met een sobere ceremonie geopend werd.

Het park heette nog niet het Vondelpark, het werd het Rij- en Wandelpark of het Nieuwe Park genoemd. Pas in 1867 zou met de komst van het beeld van de dichter Vondel, Vondelpark genoemd worden.
Het park had nog niet de volle omvang, het gebied strekte zich uit vanaf het Leidsebosje tot waar nu het Melkhuis staat. Pas in 1877 zou met de laatste uitbreiding het park zijn huidige omvang bereikt hebben.

De officiƫle viering van het park werd vorig jaar al gehouden. Dat komt omdat volgens de berekeningen van de gemeente en de Vrienden van het Vondelpark het park vorig jaar al 150 jaar zou bestaan. Lees ook het artikel en de discussie Hoe Oud is het Vondelpark?

Ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van het Vondelpark heeft Hans Homburg een herdenkingspenning uitgegeven. "Vanwege het gegeven dat het park heel veel plezier geeft aan zovele mensen, heb ik een virtuele penning ontworpen met de Amsterdamse Stedenmaagd die het wapenschild van Amsterdam met haar ene hand vasthoudt. Met haar andere geopende hand nodigt zij mensen uit om het park te bezoeken. Het beeld van haar is onderdeel van het monumentale hek dat in 1883 werd geplaatst."

Lees meer...

Meer Vondelnieuws artikelen in de complete index