Nieuws uit het Vondelpark

Nieuws en Feiten op hetVondelpark.net

Jonge Ooievaars Uitgekomen

Snaveltje van het eerste jong (foto Marianne Oosterhuis)

Vondelpark: 5 mei 2019

De webstek van ooievaars020.nl meldt dat het eerste jong van het ooievaarsstel is waargenomen.

De foto is genomen door Marianne Oosterhuis, en daarop is het snaveltje duidelijk zichtbaar. Onduidelijk is of er een tweede jong zichtbaar is aan de rechterkant van de foto.

Het ooievaarsstel maakt al sinds het oprichten van de paal gebruik van het nest. Het mannetje wordt Manke Nelis genoemd, omdat hij nauwelijks kan lopen door een afwijking in een gewricht ter hoogte van een knie (op de foto is de verdikking duidelijk zichtbaar). Ondanks deze handicap is Nelis een heel goede vader die zijn taken goed aankan. Vorig jaar brachten Nelis en zijn vrouw 5 jongen groot, wat een hele prestatie is voor ooievaars.

Lees meer...

Vestigt zich een nieuw ooievaarspaar in het park?

Serieuze poging om een nest te maken

Vondelpark: 4 april 2019 door Paul Koene

Het is oorlog in het Vondelpark.

Een nieuw paartje probeert zich te vestigen op een stronk van een dode populier bij de Koeweide.

Het mannetje, ringnummer 5E264, is nog geen twee jaar oud, geringd in Voorburg. Volgens STORK moeten ooievaars ruim over de twee jaar oud zijn voor ze zich kunnen voortplanten. Dit mannetje trekt zich niets van dit weetje en paart er lustig op los.

Of deze stronk een goede plaats voor een nest is, valt te bezien. Een zuchtje wind en alle takken liggen op de grond.

Verder worden de nieuwkomers niet geaccepteerd door Manke Nelis. Manke Nelis en zijn vrouw broeden al vele jaren op de paal in het nabijgelegen veldje, de Schapenweide. Nelis heeft ook al een paar keer takken van dit nieuwe nest verwijderd. De afgelopen avonden hebben er heftige vechtpartijen plaatsgevonden tussen Manke Nelis en het mannetje van het nieuw paartje. Gisterenavond werd gewonnen door het nieuwe mannetje en moet Nelis afdruipen, maar ik denk niet dat deze oorlog al voorbij is.

Nelis en zijn vrouwtje zijn op 24 maart begonnen met broeden.

Zie verder meer foto's en het vervolg.

Lees meer...

Eerste pad van het seizoen gevonden

De eerste pad van het seizoen

Vondelpark: 4 maart 2019 door de vrijwilligers van de Paddentrek

De eerste pad van het seizoen is afgelopen zondagavond gevonden. Het was een hoogzwanger vrouwtje, die door een van de vrijwilligers van de grote laan werd opgeraapt, en veilig in een emmertje richting paddenpoel werd gebracht.

Het vooruitzicht voor de komende dagen zijn gunstig, maar naar verwachting zullen de aantallen maar klein zijn. Telden wij in 2015 nog meer dan 1200 amfi's, vorig jaar waren het er slechts een stuk of 50.

Nieuwe vrijwilligers hebben wij dus niet echt nodig. Maar bent u niet te houden, meld u dan aan op het mailformulier voor de Vrijwilliger.

Lees meer...

Weinig Activiteit op deze Webstek

Voorzitter, Secretaris en Penningmeester van de Vrienden van het Vondelpark

Vondelpark: 24 januari 2019

Zoals u wellicht is opgevallen was er de laatste tijd weinig activiteit op deze webstek. Dat komt omdat de hoofdredacteur voor enige tijd zijn werkzaamheden heeft moeten concentreren met het weer op orde brengen van de zaken binnen de Vrienden van het Vondelpark (VvVp).

Zoals u wellicht weet zijn de VvVp en deze webstek onafhankelijk van elkaar. Hier leest u algemeen nieuws over wat er in het Vondelpark gebeurt, en daar wat meer verenigingsgerichte berichten.

Binnenkort treedt dit interim-bestuur af en geeft het de verenigingszaken over aan een verse ploeg die intussen aan het trappelen zijn om maar te kunnen beginnen. Zaken die veel energie hebben gekost zijn de zaak van de Theetuin en de Kansenkaart.

De redactie gaat daarna weer hard aan de slag om u te voorzien van de laatste nieuwtjes over en in het Vondelpark.

Lees meer...

Wordt het Blauwe Theehuis een Biertuin?

Een montagefoto van hoe een biertuin eruit zou kunnen gaan zien

Vondelpark: 6 september 2018

Net terug van vakantie werd de redactie gebeld door een omwonende met de informatie dat een horecavergunning was aangevraagd waarin stond dat het Blauwe Theehuis omgebouwd zou worden tot een Biertuin. Die dag zou de laatste zijn dat nog een zienswijze ingediend zou kunnen worden. Daarom werd dus afgaande van de aanvraag die hierover ingediend was namens de redactie van hetVondelpark.net een bezwaarschrift ingediend.

Een dag later werden wij door de uitbaters van het Blauwe Theehuis uitgenodigd om samen met andere verontruste buurtbewoners een voorlichtingsavond bij te wonen waar de uitbreidingsplannen nader toegelicht zouden worden. Het werd een tumultueuze avond, waarbij de bewoners luidruchtig hun ongerief uitten over ongeveer alles wat in het verleden in het Vondelpark fout is gegaan. Toen de gemoederen wat bekoelden kregen de uitbaters de gelegenheid om hun idee├źn uit te leggen.

Lees meer...

Schade door de Droogte

Uitgedroogde kastanjeboom bij ingang van Eeghenstraat

Vondelpark: 27 augustus 2018

Met een paar regenbuitjes tijdens de afgelopen dagen is een einde gekomen aan de droogte in ons land en dus ook in het Vondelpark. Het maandenlange gebrek aan water tijdens de afgelopen zomer heeft behoorlijke schade gebracht aan bomen, struiken, kruiden en de bodem.

Wat betreft de bomen zien we dat van de kastanjes -waarvan de meesten in het park toch al niet gezond waren, de bladeren al helemaal uitgedroogd zijn. Het oogt alsof ze een vroege herfst hebben, maar duidelijk is te zien dat de bladeren verschrompeld, uitgedroogd zijn. Ook de vleugelnoten hebben al hun bladeren al verloren. Het valt niet zo erg op, want ze hebben dit jaar veel (groene) vrucht. De platanen zijn Zuid-Europese bomen, en je zou verwachten dat ze goed tegen hete droogte kunnen, maar opvallend is dat ze erg veel materiaal van de stam aan het verliezen zijn. Of de droogte de oorzaak is, is niet zeker.

Veel van de struiken en kleinere planten zijn ook verdroogd. Velen hebben al hun bladeren al verloren, en zullen inmiddels al dood zijn. Ook de rododendrons zien er slecht uit, alle bladeren hangen slap.

Veel gras is verdord, maar dat is niet heel ernstig. Als het flink doorregent zal het gras weer gaan groeien. Het gras heeft door de grote bezoekersdruk het al niet te makkelijk. De grond wordt letterlijk dichtgelopen. Om de grond weer los te maken wordt ieder voorjaar het oppervlak van de grasvelden verarmd met een dun laagje zand, om de laag te versterken en waterdoorlaatbaarheid te verbeteren. Opvallend is dat juiste de plekken waar veel zand is aangebracht, het gras sneller is verdroogd.

Maar het ergst heeft de bodem te lijden. De bodem bestaat uit moerasveen, en veen moet vochtig blijven. Anders komt zuurstof in de grond, en dat versnelt het verteringsproces. Onder normale omstandigheden klinkt de bodem al in, naar schatting een halve centimeter per jaar. Maar dit jaar zal de bodemdaling wel veel sneller zijn dan de ongeveer halve centimeter die het Vondelpark normaal per jaar zakt... Laten we hopen dat het zoveel regent dat de grasvelden een tijdlang flink onder water komen te staan. Dat is goed voor de veengrond.

Welke planten en bomen de droogte zullen overleven is pas volgende lente -als alles weer fris uit moet lopen, te merken.

Lees meer...

HELP - Ik Heb een Pad in de Tuin!

Veel tuinen in Zuid zijn niet paddenvriendelijk

Vondelpark: 1 april 2018 door de Werkgroep Paddentrek

Deze hulpkreet krijgen de vrijwilligers die bezig zijn met de paddentrek in het Vondelpark vaak. Daarom heeft het Natuur- en Milieuteam Zuid een werkgroep opgericht om bewoners met deze vraag te hulp te staan. Het is namelijk wettelijk verboden padden en kikkers te vangen en ergens anders uit te zetten. Ze horen in uw tuin, en sterker nog; het is goed voor uw tuin om deze dieren te hebben. Padden en kikkers zijn enorme veelvraten, en daarom zult u veel minder last hebben van slakken en insecten, en ander klein levend gekruip.

De werkgroep bestaat uit ervarings-deskundigen die ook helpen bij de paddentrek in het Vondelpark, en bereid zijn bij u langs te komen om tips te geven hoe u uw tuin padvriendelijk kunt inrichten. En wees gerust, u hoeft van uw tuin geen veenmoeras of een jungle te maken, meestal zijn een paar aanpassingen voldoende.

Heeft u een amfibie-vriendelijke tuin, dan is de werkgroep ook geïnteresseerd om van u te horen welke voorzieningen u heeft getroffen, en hoe dat werkt.

Op de foto van Google-Satellite ziet u dat de tuinen in Zuid behoorlijk versteend zijn. Er kan nog heel wat gewonnen worden.

Lees meer...

Naar boven