Nieuws uit het Vondelpark

Nieuws en Feiten op hetVondelpark.net

Voor Vrijwilligers van de paddentrek is er het Prikbord.

Hoe Gaat het met Manke Nelis?

Manke Nelis

Vondelpark: 11 mei 2018, 13 mei aangevuld door Paul Koene

Al jaren bestiert Manke Nelis met zijn vaste partner het ooievaarsnest in het Vondelpark. Het is een trouwe man, in de winter blijft hij in Nederland, en is dan vaak bij het nest te zien; waarschijnlijk bewaakt hij het nest tegen indringers tot zijn vrouwtje weer terugkomt uit het zuiden.

Het paar is ook erg actief; de laatste jaren brengen zij steeds 3 tot 4 jongen groot. Het voedsel voor de altijd hongerige ooikuikens wordt slechts voor een deel uit het Vondelpark gehaald. 's Ochtends vroeg zie je een van de ouders door de weides van het park scharrelen, maar op een gegeven ogenblik zijn de kikkers en de jonge watervogels op. En dan moet helemaal naar de weides westelijk van Amsterdam gevlogen worden voor de hapjes. Kortom, een nest in een toplocatie in het Vondelpark te hebben is leuk, maar wel erg bewerkelijk.

Dan heeft Manke Nelis het niet mee. In 2014 werd voor het eerst opgemerkt dat hij een gezwollen gewricht aan zijn poot had, en dat hij daarom moeilijk loopt. De zwelling zit aan zijn hielgewricht, niet het kniegewricht zoals velen denken. Ooievaarspoten hebben nou eenmaal andere lengteverhoudingen dan mensenpoten.

Destijds is Manke Nelis door experts op afstand bekeken met de vraag of wij deze vogel van zijn handicap kunnen afhelpen. Dat was nog helemaal maar de vraag. Een gebroken poot is te repareren, maar gewrichten zijn moeilijk te doen. En als we iets zouden kunnen doen, zouden wij het beest moeten vangen, en in een vogelkliniek moeten opereren. Revalidatie zou maanden duren, en daarbij zou hij het het broedseizoen missen. Met als gevolg dat het vrouwtje een andere partner neemt, en het trauma voor de alleenstaande Nelis alleen maar groter is.

Als aanvulling merkt Paul Koene -actief bij http://ooievaars020.nl en onze ooiograaf het volgende op:

In februari 2017 liep Nelis veel manker dan gebruikelijk en werd voor zijn leven gevreesd. Nelis loopt vroeg in het jaar altijd moeilijker dan verderop (vanaf april) in het jaar; maar dit jaar, 2018, viel het vergeleken met 2017 juist heel erg mee.

Foerageren doen de Vondelpark ooievaars in de Osdorper polder. Maar erg fanatiek gaat dat niet want in Geuzenveld, rand Osdorperpolder worden ze op vaste tijden bijgevoerd met eendagskuikens. Zodra de jongen uit het ei gekropen zijn worden de ooievaars drie weken lang niet met kuikens maar met regenwormen en stukjes witvis bijgevoerd.

Op maandag, 7 mei 2018 om 09.59 uur vloog Nelis met voer weg van de plek waar hij wordt bijgevoerd. Om 10.07 was hij al bij het nest.

Nelis overwintert in Nederland en wordt elke dag bijgevoerd. Het vrouwtje (inmiddels het tweede vrouwtje sinds 2014) vliegt elk najaar naar het Zuiden en komt midden februari terug in Nederland.

De jongen vliegen in september naar het Zuiden. Lichting 2016 is blijven hangen in de Pyreneeën, dat blijkt uit meerdere terugmeldingen van de ringnummers.

Dit jaar kroop het eerste jong op vijf mei uit het ei. Ze zijn nu zo groot dat je af en toe kort een snaveltje boven het nest uit ziet steken. De vaste bankzitters bij het nest houden het voorlopig op minstens drie jongen.

Van onze trouwe lezer Mak Ster kreeg de redactie een filmpje waarom volgens hem duidelijk te zien is dat Manke Nelis het veel moeilijker heeft gekregen met zijn handicap.


Wat denkt U?

Lees meer...

Werk van Marianne Pruimboom

Moerascipressen in het Vondelpark Muziekkapel in het Vondelpark

Vondelpark: 5 mei 2018

Marianne Pruimboom schrijft aan de redactie: "Ik teken en schilder graag in het Vondelpark. Gisteren heb ik de bijgevoegde gouache van de moerascipressen gemaakt."

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Eerste afbeelding
Moerascypressen met hun voeten in het water.
gouache, 26 x 36 cm
Marianne Pruimboom
Tweede afbeelding
Lente in het Vondelpark!
Gouache, 25 x 32 cm
Marianne Pruimboom

Wilt u meer van haar weten, ga dan naar https://www.atelierpruimboom.com/

Lees meer...

HELP - Ik Heb een Pad in de Tuin!

Veel tuinen in Zuid zijn niet paddenvriendelijk

Vondelpark: 1 april 2018 door de Werkgroep Paddentrek

Deze hulpkreet krijgen de vrijwilligers die bezig zijn met de paddentrek in het Vondelpark vaak. Daarom heeft het Natuur- en Milieuteam Zuid een werkgroep opgericht om bewoners met deze vraag te hulp te staan. Het is namelijk wettelijk verboden padden en kikkers te vangen en ergens anders uit te zetten. Ze horen in uw tuin, en sterker nog; het is goed voor uw tuin om deze dieren te hebben. Padden en kikkers zijn enorme veelvraten, en daarom zult u veel minder last hebben van slakken en insecten, en ander klein levend gekruip.

De werkgroep bestaat uit ervarings-deskundigen die ook helpen bij de paddentrek in het Vondelpark, en bereid zijn bij u langs te komen om tips te geven hoe u uw tuin padvriendelijk kunt inrichten. En wees gerust, u hoeft van uw tuin geen veenmoeras of een jungle te maken, meestal zijn een paar aanpassingen voldoende.

Heeft u een amfibie-vriendelijke tuin, dan is de werkgroep ook geïnteresseerd om van u te horen welke voorzieningen u heeft getroffen, en hoe dat werkt.

Op de foto van Google-Satellite ziet u dat de tuinen in Zuid behoorlijk versteend zijn. Er kan nog heel wat gewonnen worden.

Lees meer...

Paddentrek Lijkt Nu Echt Te Beginnen

Bruine kikker steekt laan over

Vondelpark: 29 maart 2018

Drie weken geleden was er in het park een korte periode van de salamandertrek. Deze beestjes zijn traditioneel de eerste amfibieën die ontwaken en de trek naar de paaiplaats wagen.

Daarna kwam er een koude periode, veroorzaakt door een hoge drukgebied boven Scandinavië, die koude droge lucht naar onze omgeving blies. Nu het weer wat regenachtiger wordt en de zon krachtiger ontwaken nu de padden, en even later ook de kikkers.

Afgelopen woensdag, 28 maart 2018 kon het team van vrijwilligers de eerste amfi's helpen met het oversteken van de drukke lanen. De oogst was nog bescheiden, het waren er ongeveer vijf. Volgende week verwachten wij de grote drukte. Meer dan 60 vrijwilligers staan klaar om te helpen als dat nodig is.

De paddentrek is erg laat dit jaar. Dit komt door de late winterse omstandigheden. Normaal begint de trek al op eind februari, maar dat is dus nu een maand vertraagd.

Lees meer...

De Salamandertrek is Begonnen

De Kleine Watersalamander doet ook mee aan de paddentrek (Foto: Niesaar)

Vondelpark: 11 maart 2018

Het was even schrikken voor de Paddenwerkgroep, want toen de paddentrek had moeten beginnen kregen wij nog even een strenge winter. Maar nu de vorst uit de grond is worden nu de eerste amfibieën gesignaleerd.

Zaterdagavond was er een groep onderweg rond de Willemsbrug, waaronder een paar salamanderexperts. Salamanders zijn bijzonder moeilijk te vinden op de donkere grond tussen alle takjes van gelijke grootte, vandaar de lage aantallen waarnemingen in de vorige jaren. De experts hadden geen enkele moeite ermee en vonden de ene na de andere. In totaal werden er tien geteld, een record.

Het is nu de tijd voor de salamanders, over een paar dagen worden de padden wakker en gaan op trek, en een week later worden de kikkers actief.

Lees meer...

De IJsvogel in het Jaar 2017

Aan de wand bevindt zich het IJsvogelnest

Vondelpark: 15 februari 2018

In het jaar 2017 werd de ijsvogel meerdere malen waargenomen. Of het over een enkel exemplaar gaat of een paar is niet duidelijk.

Het wordt vaak waargenomen langs de vijvers tussen blauwe theehuis en het Paviljoen. Hij is heel moeilijk te observeren, het verstopt zich goed, en vliegt snel als een schicht voorbij. Om die reden heb ik alleen meldingen van geoefende vogelaars gekregen.

Op de Schapenweide (ook wel Ooievaarsweide genoemd), ligt iets wat wandelaars zien als een heuvel. Maar dat is een stevige dijk. Ooit aangelegd als depot om het bagger op te slaan voor de toen geplande werkzaamheden om de bodem van de vijvers te verbeteren, maar omdat het te lang niet gebruikt is zijn de dijken poreus geworden. Nu is het een leuk en rustig natuurgebiedje geworden waar niemand bij kan komen, met wilde begroeiing en met een zeer wisselende waterstand. Aan de binnenkant van de dijk zijn een paar gaten aangetroffen die typisch lijken op die van een ijsvogelnest.

Er is geen broedresultaat vastgesteld, wel nestgedrag. In de zomer van het jaar 2016 is een nest mislukt, omdat door de droogte het water verdween. Waarschijnlijk heeft een dier, vermoedelijk de vos, het nest leeggehaald.


Lees meer...

Door de Storm is het Park Afgesloten

Afgesloten ingang door de storm

Vondelpark: 18 januari 2018

Laatste Nieuws: de hekken zijn weer geopend

Vanwege de korte en heftige storm is als noodmaatregel het park afgesloten. Alle hekken zijn dichtgemaakt, en niemand mag het park in.

Deze maatregel is genomen omdat het gevaar te groot is dat iemand geraakt wordt door een afgewaaide tak, of nog erger, onder een omvallende boom terecht komt.

Het gevaar bij storm is in het Vondelpark extra groot, omdat het park veel zwakke bomen heeft en de bomen in slappe grond staan. Naar verwachting zal later deze dag -als geconstateerd is dat het gevaar geweken is en alle bomen stabiel rechtop staan, het park weer geopend worden.

Lees meer...

Tweede Kapronde Binnen een Jaar

Een Kastanje bij Festina wordt nauwkeurig geinspecteerd

Vondelpark: 1 januari 2018

De gezondheid van de bomen in het Vondelpark is zorgelijk. Haast geen enkele boom doet het goed.

Dat komt omdat de grond -het was oorspronkelijk een veenweidegebied, te slap, te vochtig en te zuur is. Daarbij komt dat door de grote bezoekersdruk het veen aan de oppervlak comprimeert, zodat lucht en water niet meer in de diepere lagen kan komen. Vooral de bomen langs de lanen hebben het moeilijk. Deze zijn rondom de stam helemaal ingemetseld met de leem van het voetpad. Theoretisch zou het leem water moeten doorlaten, maar omdat in verhouding veel bomen langs de lanen sneuvelen is dat wel te betwijfelen.

Populieren en Moerascipressen doet het redelijk goed. Het zijn dan ook typische veenmoerasbomen. Ze groeien snel, en dat is dan ook tegelijk het probleem. Daardoor is het hout bros, en breken takken, soms hele stammen af bij een flinke storm.

Wij schreven al eerder over de problematiek met de populieren en de moerascipressen.

Kastanjebomen doen het slecht in het Vondelpark. Ze doen het allemaal slecht -ze hebben meerdere ziektes, en wij vrezen dat over een paar jaar alle kastanjes in het park gekapt zijn.

Het grote gevaar dat een zieke boom vormt is dat het plotseling kan omvallen, en dat gebeurt dan ook regelmatig. Gelukkig is nog nooit iemand onder een vallende boom terecht gekomen, en dat kan alleen maar een gelukkig toeval genoemd worden. Het groenbeheer houdt voortdurend de kwaliteit van de bomen in de gaten, en als er tekenen zijn dat hij om kan vallen wordt meteen besloten tot een noodkap. Het is steeds een groot dilemma. Ben je streng en wil je geen risico lopen, dan moeten honderden bomen weg. Denk je dat een boom nog wel een jaar kan staan, dan is er kans dat de boom toch omvalt.

Weer een noodkap

Lees meer...

Eerste Sneeuw van deze Winter

Sneeuwpop in het Rosarium

Vondelpark: 12 december 2017

En plotseling ligt er weer een dik pak sneeuw in het Vondelpark. Zondag begon het te sneeuwen. Eerst natte sneeuw en geleidelijk aan werd de sneeuw dikker. In een uur was het hele Vondelpark wit.

De eerste dag was het geen mooie plaksneeuw, maar ondanks dat verrezen overal sneeuwpoppen. Deze sneeuwpop werd in het Rosarium aangetroffen.

Maandagmiddag begon het weer te sneeuwen, en nu was het volle dikke sneeuw, die nog een paar dagen zou blijven liggen.

De lanen werden schoongehouden door tractor met een grote veger en een sneeuwschuif. Vorige jaren werd er nog een zand- en zoutmengsel gebruikt, maar gelukkig blijft de natuur nu bespaard van pekel.

Lees meer...

Vrienden van het Vondelpark Kiest Nieuw Bestuur

De verouderde website van de Vrienden van het Vondelpark

Vondelpark: 25 november 2017 door het nieuwe bestuur van de VVVP

PERSBERICHT

De vereniging Vrienden van het Vondelpark (VVVP) heeft een nieuw bestuur. Met overweldigende meerderheid koos de Ledenvergadering voor Daniël Kropveld (voorzitter), Ad van Vugt (penningmeester) en Sven Pinck (secretaris). Hiermee breekt een nieuw hoofdstuk aan in de geschiedenis van de luidruchtigste actievoerder in het Vondelpark.

De vereniging Vrienden van het Vondelpark kreeg landelijke bekendheid door fel actie te voeren tegen de barbecue. Deze zomer was het park voor het eerst barbecue-vrij. Ook is de vereniging verantwoordelijk voor de kindervrijmarkt op Koningsdag, het oprichten van het ooievaarsnest en de restauratie van een antieke fontein. Daarnaast is de VVVP actief met vrijwilligers die de gemeente helpen om het park mooi en schoon te houden.

Het driemanschap dat nu de scepter zwaait kent het Vondelpark van haver tot gort.
Daniël Kropveld is oprichter van de vereniging en was bijna dertig jaar geleden ook al voorzitter. Hij is tevens hoofdredacteur van de veelgelezen website hetVondelpark.net.
Ad van Vugt is ondernemer en bedrijfsadviseur. Hij is ook donateur van de vereniging en woont aan het park.
Sven Pinck is managementconsultant en was eerder ook al secretaris.

Tijdens de ledenvergadering presenteerde de nieuwe voorzitter een 100-dagenplan. Het wil de VVVP weer klaarstomen voor aanstaande zomer als de overlast weer toeneemt.

Lees meer...

Subsidie voor de Koeweide is Veiliggesteld

Tijdens het inspreken toont Johan Klein aan hoeveel activiteiten het NMTZuid organiseert

Vondelpark: 5 oktober 2017 door Simone Sikking ism de Redactie

Als sinds de tijd dat de Koeweide een natuurgebied werd, heeft het Natuur- en Milieuteam Zuid (NMTZuid) een grote groep vrijwilligers georganiseerd om het arbeidsintensieve onderhoudswerk te helpen verrichten. Later verzorgde het NMTZuid excursies, en leidde daarvoor een grote groep vrijwilligers op tot natuurgids.

Het NMTZuid heeft ook een medebeheerscontract met het Stadsdeel gesloten, en zo kan de Koeweide zich in alle glorie verder ontwikkelen tot dit unieke natuurweidegebied in het centrum van Amsterdam.

Intussen organiseert het NMTZuid jaarlijks enkele open dagen, de jaarlijkse slootjesdag, en ontvangt het vele schoolklassen. Steeds worden de bezoekers rondgeleid door de enthousiaste schare van de vrijwillige natuurgidsen.

Al deze activiteiten kosten geld, en ieder jaar opnieuw moet er weer gelobbyd worden om het budget voor de Koeweide veilig te stellen.

Lees verder voor het persbericht van NMTZuid:

Lees meer...

Stormschade Treft Voornamelijk Moerascipressen

Schade aan moerascipressen bij de Brandbrug

Vondelpark: 15 september 2017

De eerste herfststorm was afgelopen week een feit. De schade viel deze keer mee. Normaal vallen bij iedere storm een aantal bomen om maar dat is deze keer niet gebeurd. De schade is beperkt gebleven bij een paar moerascipressen (Taxodium distichum); de bomen bij de Brandbrug, en die aan het Volt-terrein. Er zijn takken afgebroken, en bij enkele bomen is ook de stam geknakt. Deze bomen hebben hard hout, maar het is tegelijk ook bros en daarom breekt het snel bij grote belasting.

Tijdens de laatste Zomerstorm in 2015 was er veel schade aan populieren, en daarom heeft men daarna besloten veel van deze kwetsbare bomen te kappen.

Lees meer...

Het Parkreglement

Weer een nieuw bord bij de ingangen van het park

Vondelpark: 31 augustus 2017

Het onlangs afgekondigde barbecueverbod wordt goed nageleefd. Iedereen kent nu het dit feit door de enorme publiciteit hierover en de borden die bij de voormalige barbecueweides geplaatst zijn.

Maar toch is dat kennelijk niet voldoende want opeens er weer een nieuw bord bij de ingang van het Vondelpark. Het is een rond bord met rode rand met daarin een barbecue met een smakelijk worstje geschilderd. Als je probeert op te zoeken wat dit bord precies betekent kom je het nergens tegen.

Wij houden het er dan maar op dat de betekenis zou zijn Gesloten voor gebraden worstjes. Maar gelukkig is er vlak onder een ander bord die de betekenis nog eens uitlegt: Het is niet toegestaan te barbecueën in het hele Vondelpark. Artikel 3.6 van het Parkreglement.

Daaronder hangt een ander 'Gesloten' bord, waarop te zien is dat mensen niet mogen bongo-trommelen, er niet trompet gespeeld mag worden, en muziek via luidsprekers mag klinken. Ook mogen er geen marktkramen worden geplaatst.

Dit laatste bord is al heel oud. Rond 2007 was de onduidelijke betekenis van het bord al een punt van overleg op de agenda van het overleg tussen de Vrienden van het Vondelpark en de Wethouder Groen van Stadsdeel Oud-Zuid. De wethouder moest destijds toegeven dat het bord onduidelijk was, en besloot nieuwe borden bij de ingangen te plaatsen. Op die borden stond toen eenduidig aangegeven wat mag en niet mag. Een van de punten was dat Barbecueën mag, maar uw afval in de afvalbak. Dat was tevens de start van de BBQ-hype in het park.

Nu tien jaar later is het barbecueën verboden, en het oude onduidelijke bord teruggeplaatst. Kortom, men is nu weer terug bij af...

Lees meer...

Het Evenementenbeleid

Vondelpark Openluchttheater

Vondelpark: 29 september 2016

Het Parkenoverleg is een samenwerkingsverband van alle Park- en Tuingroepen in Amsterdam. Het zorgt ervoor om expertise die verspreid is in de verschillende groengroepen te combineren, en zo met een stem op te treden naar beleidsmakers en bestuurders in Amsterdam. De redactie van hetVondelpark.net heeft namens het Vondelpark zitting in dit overleg. Zo heeft het Parkenoverleg naar aanleiding van de Agenda Groen een Groenmanifest opgesteld, bestaande uit tien punten. Naar aanleiding van dit manifest hebben verschillende politieke partijen amendementen op de Agenda groen ingediend.

Uitvloeisel van de Agenda Groen is het Festivalbeleid. Sinds wethouder Choho (D66) over het groen in Amsterdam gaat, wordt er anders aangekeken tegen het groen in Amsterdam. Het Parkenoverleg maakt er zich zorgen over. Zo lijkt het er sterk op dat er extra bezuinigd wordt op groen in de stad, en het gat opgevuld gaat worden door het geld dat extra festivals in parken gaan opbrengen. Daarvoor zouden dan de parken aangepast moeten worden, door versterkt gras, bredere wegen geschikt voor zware vrachtwagens, oprekking van normen betreffende hinder, en versobering van de natuurwaarden (onderhoud). Het Parkenoverleg ziet dit met lede ogen aan. Liever zouden zij zien dat festivals buiten dicht bewoond gebied georganiseerd worden, op speciaal daarvoor aangelegde terreinen in niet kwetsbaar gebied.

Locatieprofielen

Lees meer...

Naar boven